ALLMÄNNT

ALLMÄNNT

Det är skäl att noggrant sätta sig in i anskaffningen av gravsten. Stenens storlek är beroende av hur många namn man kommer att gravera i den. Stenens form och utsmyckning uttrycker någonting om den avlidna. Valet av sockelsten fullbordar gravstenen.

Det är skäl att noggrant sätta sig in i anskaffningen av gravsten. Stenens storlek är beroende av hur många namn man kommer att gravera i den. Stenens form och utsmyckning uttrycker någonting om den avlidna. Valet av sockelsten fullbordar gravstenen.

FÖRSAMLINGENS INSTRUKTIONER

Varje församling har sina egna direktiv och föreskrifter som i regel berör gravstenens maximistorlek.

STEN SOM MATERIAL

För tillverkningen av gravstenar används i huvudsak inhemska stenarter. Sten är ett naturmaterial och variation i färg och mönstring hör till dess egenskaper.

LYKTSTENAR

En lyktsten skapar individuell stämning och låter ljuset brinna lugnt i alla väder.

YTBEHANDLINGAR

Stenens färg och utseende förändras genom olika ytbehandlingar. De vanligaste är polering, slipning, huggning och sandblästring. En polerad yta är lätt att sköta. Grövre ytstrukturer ger ett naturligt intryck men blir lättare smutsig.

TEXTER

Texter och ornamentering kan utföras som gravering eller i brons.

SOCKELSTENAR

Helheten fullständigas genom att t.ex. välja en polerad sockelsten eller en sockelsten med öppning för blommor. I blomlogerna är blommorna vackert framlagda och det är enkelt att avlägsna smuts från den polerade ytan.

HELHETSSERVICE

Vår fleråriga erfarenhet garanterar vår pålitlighet. Vi hjälper till vid planering och anskaffning av sten. Transport och montering ingår i priset.