TRADITIONELLA STENAR

TRADITIONELLA STENAR

Anpassade gravstenar med olika dekorationer

Traditionella stenar är enkla till sin form. Genom att kombinera olika dekorationer, sandblästrings- eller bronsprodukter kan man lätt göra gravstenen personlig. Gravstenens sidor är allmänt sågade eller polerade. Polerade sidor ser mera finputsade och värdefulla ut och hålls väl rena.

Anpassade gravstenar med olika dekorationer

Traditionella stenar är enkla till sin form. Genom att kombinera olika dekorationer, sandblästrings- eller bronsprodukter kan man lätt göra gravstenen personlig. Gravstenens sidor är allmänt sågade eller polerade. Polerade sidor ser mera finputsade och värdefulla ut och hålls väl rena.