STENSORTER

STENSORTER

Gravstenar av inhemsk sten

Gravstenar av inhemsk sten

Vid tillverkning av gravstenarna används i huvudsak inhemska stensorter. Man bör komma ihåg att stenen är ett naturmaterial och betecknande för det finns skiftningar i färg och mönstring. Stenen ytbehandlas med olika alternativ.