TILLÄGGSGRAVERING OCH RENGÖRING

TILLÄGGSGRAVERING OCH RENGÖRING

Tilläggsgravering och renovering

Rengöring och ny förgyllning av gammal text rekommenderas att göra samtidigt med tilläggsgraveringen.